slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ

A. NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH

1. Giáo dục tinh thần Cách mạng, phát huy bản chất truyền thống của quân đội, nêu cao‎ ‎ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, triệt để tôn trọng sự lãnh đạo và chỉ huy, chấp hành ngiêm chỉnh mọi mệnh lệnh, chỉ thị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2. Huấn luyện cho mọi quân nhân và tổ chức trong quân đội hiểu biết đầy đủ các nội dung của điều lệnh và các chế độ quy định chính quy trong quân đội. Thực hiện đúng phong cách quân nhân, cả về lễ tiết tác phong và phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng có tác phong khẩn trương, kiên quyết, dũng cảm, nếp sống giản dị, khiêm tốn, tư thế chững chạc, tạo thành sức mạnh tập thể của quân đội.

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ các cấp trong công tác giáo dục, huấn luyện, tổ chức thực hiện, xây dựng đơn vị thuộc quyền vững mạnh toàn diện.

4. Huấn luyện phải cơ bản kết hợp với rèn luyện thường xuyên tạo thành bản lĩnh, thực hiện sai đâu sửa đấy đồng thời phải gắn vào mọi hoạt động của đơn vị. Kết quả giáo dục, huấn luyện được thể hiện bằng hành động thực tế trong việc chấp hành đúng điều lệnh, đơn vị có nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

B. ĐẶC ĐIỂM TRONG HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH

1. Huấn luyện điều lệnh bao gồm giảng các nội dung về lý thuyết; hướng dẫn thực hiện các quy định chế độ chính quy trong quân đội và huấn luyện các nội dung về thực hành động tác đội ngũ.

2. Huấn luyện kết hợp với giáo dục, trên cơ sở hiểu biết các quy định để xây dựng trách nhiệm và ‎ý thức tự giác chấp hành của mọi quân nhân. Học đến đâu thực hiện ngay đến đó, kết hợp rèn luyện trong mọi hoạt động của từng quân nhân và đơn vị.

3. Huấn luyện điều lệnh thường trong một không gian hẹp, quân số đông, chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, thời tiết khí hậu... ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảng dạy và tổ chức luyện tập của bộ đội.

Huấn luyện nội dung l‎ý thuyết thường là những quy định về nguyên tắc mang tính bắt buộc đối với mọi quân nhân, mọi tổ chức trong quân đội. Huấn luyện nội dung thực hành động tác thường rất cụ thể, tỷ mỷ đòi hỏi sự kết hợp tư duy trí tuệ và thể lực. Trong luyện tập từng cử động, từng động tác phải luyện tập cơ bản, tập đi tập lại nhiều lần để đạt tới trình độ thuần thục, chuẩn xác, thống nhất; bởi vậy dễ nảy sinh tư tưởng gò bó, ngại rèn luyện.

4. Công tác giáo dục, huấn luyện điều lệnh gắn với trách nhiệm cán bộ chỉ huy đơn vị các cấp.

5. Đối tượng huấn luyện là tất cả mọi quân nhân


hỗ trợ online

Hỗ trợ online

Hotline:

video - Clip

Fanpage

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
Về đầu trang