slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

GIỚI THIỆU

       Điều lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam là văn bản pháp quy thuộc hệ thống tài liệu Pháp luật của Nhà nước được thực hiện trong quân đội, bao gồm các nội dung quy định về nguyên tắc về hành động cụ thể của cá nhân, tập thể trong lĩnh vực xây dựng và hoạt động của quân đội, bảo đảm sự thống nhất trong toàn quân.

      Huấn luyện điều lệnh có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục huấn luyện quân sự; nó trang bị cho quân nhân, tập thể quân nhân những kiến thức hiểu biết về điều lệnh và các quy định chế độ chính quy trong quân đội, rèn luyện cả về thể chất và năng lực toàn diện để nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiến ‎thức tập thể, nhằm đưa mọi hoạt động của quân đội vào nề nếp thống nhất chính quy, góp phần xây dựng các yếu tố cơ bản, tạo sức mạnh chiến đấu của quân đội bảo đảm cho quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

      Cũng nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ bảo vệ, Chúng tôi soạn thảo và đưa vào quyển giáo trình huấn luyện điều lệnh đội ngũ mục đích đào tạo các khóa bảo vệ chuyên nghiệp (vệ sĩ) tại Công ty chúng tôi và lực lượng bảo vệ tại các doanh nghiệp. Không tránh khỏi những lỗi trong quá trình biên soạn, rất mong sự đóng góp ý kiến chân thành từ bạn đọc.

  Mọi ý kiến góp xin gửi về mail: vieclamantam@gmail.com.

  Xin chân thành cảm ơn!


hỗ trợ online

Hỗ trợ online

Hotline:

video - Clip

Fanpage

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
Về đầu trang